Αρχική Πρόγραμμα e-enilikes
Τι είναι το e-enilikes; PDF Εκτύπωση

 

 

 

 

Το e-enilikes είναι ο τίτλος του e-learning προγράμματος το οποίο αποτελεί την ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΘΟΔΟ εκμάθησης της γλώσσας και απόκτησης πτυχίου για:

 • όσους δεν έχουν το χρόνο να παρακολουθήσουν μαθήματα εντός του Κέντρου αλλά και
 • το ιδανικό "εργαλείο" για όσες επιχειρήσεις θέλουν να επεκτείνουν το πελατολόγιό τους σε περιοχές από τις οποίες δεν θα μπορούσαν να έχουν πιθανούς πελάτες χωρίς αύξηση των εξόδων τους και χωρίς τη φυσική παρουσία του σπουδαστή στο Κέντρο.

Ο κάθε σπουδαστής στη μέθοδο e-enilikes έχει στη διάθεσή του καθηγητή του Κέντρου (blended learning) με τον οποίο συνεργάζεται στα προφορικά και στην εμπέδωση:

 • Α. για την επίβλεψη των σπουδών του
 • Β. για αύξηση σιγουριάς του πελάτη και
 • Γ. για έλεγχο των οικονομικών και εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του σπουδαστή.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επικοινωνήσει ο μαθητής με τον υπεύθυνο καθηγητή του:

 • Με προσωπική επίσκεψη στο Κέντρο για συνάντηση συγκεκριμένης διάρκειας.
 • Με προσωπική συνάντηση μέσω SKYPE αν ο μαθητής δεν μπορεί να επισκεφθεί το Κέντρο.
 • Οι συναντήσεις με τον προσωπικό tutor μπορεί επίσης να είναι μέσω mail ή και μέσω τηλεφώνου.

Ο στόχος τής συνάντησης έχει στόχο την βοήθεια προς το μαθητή στην σωστή εμπέδωση της ύλης, εξηγήσεις, απορίες, οριοθέτηση επόμενης ύλης κλπ.

Είναι φυσικά ευνόητο ότι η συχνότητα των συναντήσεων ρυθμίζει το χρόνο αλλά και το κόστος των σπουδών και αυτό αποτελεί όπλο δικό σας κατά τη διάρκεια της πώλησης προσφέροντας δελεαστικές τιμές αλλά και σημαντικό κέρδος για την επιχείρησή σας.

Ο υπεύθυνος καθηγητής έχει ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ πάνω στο προφίλ της μάθησης καθώς μπορεί να καθορίσει παραμέτρους για κάθε μαθητή ή για κάθε γκρουπ μαθητών ξεχωριστά. Για παράδειγμα ο υπεύθυνος καθηγητής μπορεί να:

 • καθορίσει το χρόνο μέσα στον οποίο θα εκτελεστεί η κάθε άσκηση, κεφάλαιο κλπ.
 • καθορίσει τον αριθμό των προσπαθειών που μπορεί να κάνει ο κάθε σπουδαστής για να λύσει μια άσκηση,
 • καθορίσει το βαθμό δυσκολίας κάθε άσκησης ανάλογα με τη δυναμική του σπουδαστή ή του γκρουπ,
 • ενώ ο σπουδαστής έχει δυνατότητα αυτοδιόρθωσης για αποτελεσματική μάθηση.

Το Κέντρο έχει ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ:

 • στην οικονομική εικόνα του σπουδαστή,
 • στη διακοπή ή ανανέωση του δικαιώματος πρόσβαση των σπουδαστών στα μαθήματα ανάλογα με τις οικονομικές συμφωνίες που έχουν γίνει,
 • στα αποτελέσματα του σπουδαστή με λεπτομερειακά στατιστικά στοιχεία και γενικά απόλυτο έλεγχο σαν να υπήρχε φυσική παρουσία.